آرشیو برچسب: دمپر کانالی

دمپر هوا و مشخصات انواع دمپرها

دمپر چیست؟ دمپر یک دریچه یا صفحه فلزی است که جریان هوا در داخل کانال، دودکش، BOX VAV، هواساز یا دیگر تجهیزات کنترل (تنظیم) هوا را مسدود و یا تنظیم می کند. از یک دمپر می توان به منظور قطع کردن سیستم تهویه هوای مرکزی (گرمایش یا خنک کننده) در اتاقی که از آن استفاده [...]
دانشنامه 1 دیدگاه
تماس بگیرید