آرشیو برچسب: دمپر ضد حریق

چیزهایی که مهندسین باید در مورد دمپرهای دود و حریق بدانند

مجموعه ای از نکات فنی و راهنمای AMCA برای راه اندازی و تست های عملکردی دوره ای محافظت در برابر حریق پویا active شامل طراحی تمامی سیستم ها برای فرو نشاندن یا خاموش کردن آتش می باشد.این فرآیند موازی با تخلیه ساکنین انجام می شود. این فرآیند شامل دتکتور تشخیص دود، طراحی فشار ساختمان، زنگ […]

دانشنامه 0 دیدگاه

The Importance of Using Smoke Dampers in Fire Extinguishing Systems | اهمیت استفاده از دمپرهای دود در طراحی سیستمهای اطفا حریق

با توجه به بررسی های NFPA[1] در دهه  1930 ، سازمان ملی بیمه های آتش سوزی پیشنهاد کردند که جهت جلوگیری از عبور دود، شعله و گرمای ناشی از آتش سوزی، باید در سیستم HVAC از دمپرها استفاده نمود. از آن زمان ، تعداد زیادی از کارشناسان علم آتش ، کارایی و اثر بخشی بسته [...]
دانشنامه 0 دیدگاه
تماس بگیرید