دمپر وزنی

دمپر تنظیم فشار وزنه ای صنعتی

در فضاهایی که نیاز به به جلوگیری از بازگشت جریان هوا به داخل کانال و یک طرفه کردن عبور جریان و یا نیاز به عبور جریان تحت یک فشار معین می‌باشد، از دمپر تنظیم فشار وزنه ای که نوعی بالانس دمپر در ابعاد صنعتی می‌باشد استفاده می‌گردد.

دمپر بارومتریک تنظیم فشار

دمپرهای بارومتریک تنظیم فشار نوعی دمپر تنظیم هوا هستند که مکانیزمی شبیه به دمپرهای تنظیم فشار صنعتی دارند با این تفاوت که امکان تنظیم این نوع دمپرها به صورت دستی پس از نصب نیز امکان پذیر می باشد.

بالانس دمپر

بالانس دمپر جزو دسته بندی دمپرهای وزنی تولیدی موسسه فنی شاهرخی محسوب میشود. از ویژگیهای این دمپر هوا میتوان به موارد زیر اشاره کرد

تماس بگیرید