دمپر دستی

دمپر كانال دستی

اصولا دمپر كانال دستی جهت کنترل ميزان دبي هوا در کانال ها و دريچه ها به کار مي رود و عملكرد آن در كانال هاي هوا دقيقا همانند شير آب در خطوط لوله آب رساني است .

تماس بگیرید