دریچه های برگشت

هدف از استفاده از دریچه هوای برگشت ، بازگردانی هوای تهویه شده در فضای مورد نظر به دستگاه تهویه مطبوع میباشد. به لحاظ شکل فیزیکی ، دریچه برگشت هوا به دو صورت  دریچه هوای برگشت چهار گوش و گرد ساخته میشود. از لحاظ نوع کاربرد هم این دریچه های برگشت به دو نوع سقفی و دیواری تقسیم می شوند.
با توضیحات بالا میتوان به صورت تفکیکی تقسیم بندی زیر را انجام داد:
دریچه هوای برگشت گرد سقفی ، دریچه هوای برگشت چهار گوش سقفی ، دریچه هوای برگشت چهار گوش دیواری و دریچه هوای برگشت گرد دیواری.
علاوه بر شکل هندسی و دیواری یا سقفی بودن دریچه برگشت هوا عواملی همچون نوع و محدودیتهای معماری محیط، محل نصب ، سرعت جریان هوا ، سطح مفید دریچه و… میتواند در انتخاب و استفاده از آنها تاثیر گذار باشد.
مؤسسه فنی شاهرخی ، بنیانگذار دریچه سازی نوین در ایران، از برترین و بزرگترین تولید کننده های انواع دریچه های برگشت هوا در ایران میباشد.

دریچه تایل آرمسترانگ هوای برگشت

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته و در صورت تغییر دکوراسیون محل مورد استفاده و در صورت اتصال دریچه به کانال توسط کانال های فلکسی بل می توان چیدمان دریچه های سقف را متناسب با دکوراسیون جدید تغییر داد.

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی جهت استفاده در کانال برگشت روی دیوار و به دلیل ظرافت پروفیل پره در محلهای دور از امکان ضربه قرار میگیرند.

دريچه اتاق عمل سوراخدار جهت سوكت بيهوشی

دریچه اتاق عمل سوراخدار جهت سوکت بیهوشی بمنظور استفاده در کانال هوای برگشت اتاق عمل بر روی دیوار و در ارتفاع قابل دسترسی و محل هایی که ممکن است عمل بیهوشی در آن محل انجام شود نصب می گردد.

دريچه برگشت پره Z

از دریچه برگشت پره Z آلومینیومی به طور ویژه در مواردی که نیاز به برگشت و یا جابجایی هوا بین دو محیط مختلف می باشد استفاده می شود. از ویژگی های بارز برای این دریچه افت فشار کم، عدم دید به داخل کانال و استحکام زیاد می باشد.

تماس بگیرید