دریچه های تخلیه (اگزاست)

دریچه تایل آرمسترانگ جهت هوای تخلیه (اگزاست)

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته و در صورت تغییر دکوراسیون محل مورد استفاده و در صورت اتصال دریچه به کانال توسط کانال های فلکسی بل می توان چیدمان دریچه های سقف را متناسب با دکوراسیون جدید تغییر داد.

دريچه برگشت سونايی

قابلیت: افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا - کنترل هوادهی با تنظیم میزان باز و بسته بودن دریچه - از جنس ABS یا آهن - قابلیت بسته شدن کامل - نصب آسان

دریچه سبد تخم مرغی (شطرنجی)

قابلیت ها: افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا، کنترل تخلیه هوا با دمپر، دارای پره های مستقیم و 45 دریجه، قابلیت هوا دهی به صورت یک، دو، سه و چهار طرفه

تماس بگیرید