ترمینالهای توزیع هوا

ترمینال حجم متغیر فن دار جریان موازی

ترمینال حجم متغیر فن دار جریان موازی (Parallel Fan-Powered VAV Box) . مدل پایه ای این نوع از پایانه ها شامل یک دمپر جریان اولیه، عملگر، سنسور جریان و مجموعه فن موتور بوده و متناسب با نوع کاربری به سایر کنترل کننده های مورد نیاز مجهز می باشد.

ترمینال القایی حجم متغیر هوا

ترمینال القایی حجم هوای متغیر (Induction VAV Box) مستقل از فشار برای سیستم هایی با تغییرات زیاد در بار حرارتی طراحی شده اند. در این نوع از پایانه ها، هوای اتاق به داخل باکس القا شده و پس از مخلوط شدن با هوای تهویه شده ، علاوه بر تامین مقدار ثابت دبی هوا برای اتاق، با حفظ مقدار جابجایی هوا در شرایط مطلوب حتی در تغییرات بسیار زیاد بار حرارتی، شرایط محیطی مناسبی را برای ساکنان فراهم می آورد.

ترمینال حجم هوا ثابت

کنترلرهای حجم هوای ثابت (CAV Box) برای ثابت نگهداشتن نرخ جریان هوا در سیستم های تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد و قابل نصب به صورت افقی و عمودی در کانال های تغذیه و تخلیه می باشد. بدنه و مکانیزم کنترل از ورق گالوانیزه ساخته می شوند.

هیتر کانالی الکتریکی

هیترهای الکتریکی کانالی موسسه فنی شاهرخی بصورت ترمینال های گرمایشی مستقل طراحی و ساخته می شوند. بعضی از این هیترها جهت اتصال به تجهیزاتی از قبیل پمپ های حرارتی ، فن ها و ترمینال های حجم هوای متغیر ( VAV ) و برخی دیگر از آنها بصورت واحدهای گرمایشی جهت اتصال به کانال های هوا ساخته می شوند.

ترمینال حجم متغیر هوا تک کاناله چهارگوش

واحد پایه ی این نوع پایانه ها شامل دمپر، سنسور جریان بوده و متناسب با کاربری، می توانند مجهز به تجهیزات کنترلی متفاوتی باشند. این پایانه ها با توجه به بازخوردیکه از ترموستات داخل اتاق می گیرد، حجم هوای مورد نیاز فضا را تنظیم می کنند.

ترمینال حجم متغیر هوا برای محیطهای حساس

ترمینال های VAV مناسب برای محیط های حساس ساخت موسسه فنی شاهرخی ، تمامی الزامات مورد نیاز برای اطمینان از بالانس شرایط اتاق های تمیز و آزمایشگاه ها را براورده می کنند.

ترمینال حجم متغیر فن دار جریان سری

ترمینال حجم متغیر فن دار جریان سری (Series Fan-Powered VAV Box) . مدل پایه ی این نوع از پایانه ها دارای یک دمپر جریان هوای اولیه، عملگر، سنسور جریان، فن-موتور و همچنین متناسب با نوع کاربری، می تواند مجهز به سایر کنترل کننده ها باشند.

ترمینال حجم متغیر تک کاناله با کویل گرمایش

ترمینال حجم متغیر تک کاناله مجهز به کویل گرمایش (Single Duct VAV Reheat) . واحد پایه ی این نوع پایانه ها شامل دمپر و کنترل کننده موقعیت دمپر، سنسور جریان و بعلاوه کویل گرمایش می باشد.

ترمینال حجم متغیر دو کاناله بدون اختلاط در پایانه

ترمینال حجم متغیر دو کاناله بدون اختلاط در پایانه (Dual Duct VAV Box Non Mixing). این نوع پایانه در واقع دو واحد تک کاناله است که در کنار همدیگر قرار گرفته اند. یکی از واحدها برای ورود هوای گرم و دیگری برای ورود هوای سرد در نظر گرفته شده است.

ترمینال حجم متغیر دو کاناله با اختلاط در پایانه

ترمینال حجم هوای متغیر دو کاناله با اختلاط در پایانه Dual Duct VAV Box (Mixing) . پایانه های دو کاناله شامل دو واحد تک کاناله در کنار همدیگر هستند که هر کدام از این واحدها بطور جداگانه دارای مجرای ورودی هوا و همچنین سیستم کنترل حجم هوای ورودی شامل دمپر، عملگر سنسور جریان و سایر کنترل کننده های مورد نیاز با توجه به نوع کاربری می باشد.

ترمینال حجم متغیر هوا تک کاناله گرد

ترمینال حجم متغیر هوا تک کاناله گرد ( Single Duct VAV Box) . واحد پایه ی این نوع پایانه ها شامل دمپر، سنسور جریان بوده و متناسب با کاربری، می توانند مجهز به تجهیزات کنترلی متفاوتی باشند.

تماس بگیرید