ترمینال حجم متغیر دو کاناله بدون اختلاط در پایانه

ترمینال حجم متغیر دو کاناله بدون اختلاط در پایانه (Dual Duct VAV Box Non Mixing). این نوع پایانه در واقع دو واحد تک کاناله است که در کنار همدیگر قرار گرفته اند. یکی از واحدها برای ورود هوای گرم و دیگری برای ورود هوای سرد در نظر گرفته شده است.

شناسه: 4 دسته:
توضیحات کلی

ترمینال حجم متغیر دو کاناله بدون اختلاط در پایانه (Dual Duct VAV Box Non Mixing). این نوع پایانه در واقع دو واحد تک کاناله است که در کنار همدیگر قرار گرفته اند. یکی از واحدها برای ورود هوای گرم و دیگری برای ورود هوای سرد در نظر گرفته شده است. هرکدام از این واحدها بطور جداگانه دارای مجرای ورودی هوا و همچنین سیستم کنترل حجم هوای ورودی شامل دمپر، عملگر، سنسور جریان و سایر کنترل کننده های مورد نیاز متناسب با نوع کاربری آن می باشد.
این پایانه حجم هوای گرم و یا سرد عبوری (بدون اختلاط) را با توجه به بازخورد گرفته شده از ترموستات اتاق تنظیم می کند. حجم هوای ورودی ممکن است متغیر (مقدار حداقلی ایجاد شده ناشی از اختلاط دو جریان هوای گرم و سرد ) و یا ثابت باشد. ترمینال حجم متغیر دو کاناله بدون اختلاط در پایانه، در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان هایی (از قبیل بیمارستان ها) که بار های گرم و سرد همزمان مدنظر بوده از طرفی استفاده از کویل آب گرم بازگرمایش امکان پذیر نیست، مورد استفاده قرار می گیرند.

اطلاعات فنی

این نوع پایانه در واقع دو واحد تک کاناله است که در کنار همدیگر قرار گرفته اند. یکی از واحدها برای ورود هوای گرم و دیگری برای ورود هوای سرد در نظر گرفته شده است. هرکدام از این واحدها بطور جداگانه دارای مجرای ورودی هوا و همچنین سیستم کنترل حجم هوای ورودی شامل دمپر، عملگر، سنسور جریان و سایر کنترل کننده های مورد نیاز متناسب با نوع کاربری آن می باشد.
این پایانه حجم هوای گرم و یا سرد عبوری (بدون اختلاط) را با توجه به بازخورد گرفته شده از ترموستات اتاق تنظیم می کند. حجم هوای ورودی ممکن است متغیر (مقدار حداقلی ایجاد شده ناشی از اختلاط دو جریان هوای گرم و سرد ) و یا ثابت باشد. در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان هایی (از قبیل بیمارستان ها) که بار های گرم و سرد همزمان مدنظر بوده از طرفی استفاده از کویل آب گرم بازگرمایش امکان پذیر نیست، مورد استفاده قرار می گیرند.

دیدگاه ها

پاسخ دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید