دانشنامه

چیزهایی که مهندسین باید در مورد دمپرهای دود و حریق بدانند

مجموعه ای از نکات فنی و راهنمای AMCA برای راه اندازی و تست های عملکردی دوره ای محافظت در برابر حریق پویا active شامل طراحی تمامی سیستم ها برای فرو نشاندن یا خاموش کردن آتش می باشد.این فرآیند موازی با تخلیه ساکنین انجام می شود. این فرآیند شامل دتکتور تشخیص دود، طراحی فشار ساختمان، زنگ […]

دانشنامه 2 دیدگاه

The Importance of Using Smoke Dampers in Fire Extinguishing Systems | اهمیت استفاده از دمپرهای دود در طراحی سیستمهای اطفا حریق

با توجه به بررسی های NFPA[1] در دهه  1930 ، سازمان ملی بیمه های آتش سوزی پیشنهاد کردند که جهت جلوگیری از عبور دود، شعله و گرمای ناشی از آتش سوزی، باید در سیستم HVAC از دمپرها استفاده نمود. از آن زمان ، تعداد زیادی از کارشناسان علم آتش ، کارایی و اثر بخشی بسته [...]
دانشنامه 0 دیدگاه

دمپر هوا و مشخصات انواع دمپرها

دمپر چیست؟ دمپر یک دریچه یا صفحه فلزی است که جریان هوا در داخل کانال، دودکش، BOX VAV، هواساز یا دیگر تجهیزات کنترل (تنظیم) هوا را مسدود و یا تنظیم می کند. از یک دمپر می توان به منظور قطع کردن سیستم تهویه هوای مرکزی (گرمایش یا خنک کننده) در اتاقی که از آن استفاده [...]
دانشنامه 1 دیدگاه

روش های کنترل پایانه VAV

روش های کنترل پایانه VAV به منظور کنترل دمای یک فضا نیاز است که تغییرات بار گرمایشی و سرمایشی به نوعی جبران شود. مقدار بارهای گرمایشی و سرمایشی در یک ساختمان متغیر بوده و از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. این عوامل شامل تغییرات آب و هوایی، فصلی، زمانهای شبانه روز، داخلی یا خارجی بودن [...]
دانشنامه 0 دیدگاه

عوامل موثر در انتخاب سیستم تهویه ساختمان

عوامل موثر در انتخاب سیستم تهویه ساختمان   طراحان در هنگام طراحی سیستم­های تهویه مطبوع ساختمان گزینه­ های مختلفی را برای انتخاب پیش رو دارند که انتخاب یکی از این سیستم­ها کار آسانی نیست. نظرات صاحبان پروژه برای انتخاب و نصب تجهیزات و همچنین هزینه ­های کارکرد سیستم باید در هنگام طراحی لحاظ گردد. طراح [...]
دانشنامه 0 دیدگاه
تماس بگیرید