دریافت استاندارد UL 555 برای اولین بار در ایران

خرسندیم که به اطلاع مهندسین محترم مشاور تاسیسات و ساختمان برسانیم که موسسه فنی شاهرخی برای اولین بار در ایران موفق به انجام تستFire Endurance بر طبق استاندارد بین المللی UL555 در تایید دمپرهای ضد حریق (موازی و کرکره ای) گردیده و تاییدیه آزمایشگاه مرجع این تست را دریافت نموده است.

این موفقیت حاصل تلاش بی وقفه مدیریت و کارکنان این واحد صنعتی بوده که بر پایه پیوند علم و تجربه حاصل شده است. گفتنی است که این نوید افتخاری است که به بخش صنعت تهویه و تاسیسات این مرز و بوم اهدا می گردد. تلاشی که از تعامل دو سویه علم و صنعت بومی خبر می دهد.

در این تست موسسه فنی شاهرخی موفق گردید در حضور کارشناسان پروژه بزرگ ایران مال، شرکت جهان تجارت، شرکت کیسون و شرکت آمود راه تست فایر دمپرهای تولیدی این موسسه را مطابق با استاندارد بین المللی UL555 با موفقیت به انجام رساند و گواهی نامه مربوطه را دریافت نماید.

استاندارد دریچه و دمپر UL 555

گزارش تصویری از دریافت استاندارد UL 555 در آزمایشگاه Thomas Bell-Wright

تماس بگیرید