نرم افزار و اپلیکیشن اندروید موسسه فنی شاهرخی

App-BG1

اولین اپلیکیشن موبایل اطلاعات تخصصی دریچه ها و دمپرها

در این برنامه امکان دسترسی به گسترده ترین سبد تولیدات دریچه ها و دمپرها از طریق ابزاری کارآمد و به روز فراهم شده است.
این نرم افزار اولین اپلیکیشن اطلاعات تخصصی دریچه ها و دمپرها و آسان ترین راه دسترسی به منابع تخصصی است که در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

کاملترین نرم افزار اطلاعات تخصصی دریچه ها و دمپرها تحت ویندوز

این برنامه برای سیستم عامل ویندوز تهیه شده و امکان دسترسی به گسترده ترین سبد تولیدات دریچه ها و دمپرها از طریق ابزاری کارآمد و به روز فراهم شده است.
این نرم افزار دارای کاملترین اطلاعات تخصصی دریچه ها و دمپرها و آسان ترین راه دسترسی به منابع تخصصی است که در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

تماس بگیرید